Despre Noi – About Us

Scopul acestei lucrări este proclamarea primei, a doua și a treia solie îngerească în contextul marii lupte dintre bine și rău.

”Avem o lucrare foarte importantă de făcut – aceea de a proclama cele trei solii îngereşti. Ne confruntăm acum cu cele mai mari probleme cu care omenirea a avut de-a face până în prezent. Cu toţii trebuie să înţeleagă adevărurile cuprinse în aceste mesaje pentru că ele sunt esenţiale pentru mântuire.” – Sfaturi către Editori, 175

We have a most important work to do,–the work of proclaiming the third angel’s message. We are facing the most important issues that men have ever been called to meet. All should understand the truths contained in the three messages; for they are essential to salvation. {CW 175.3}